FANDOM


Fertivitna - Zwana też Krainą Wiecznej Zieleni, to najżyżniejsze tereny na kontynencie SekretiveLand. Znajdują się one na południowy-wschód, lecz nie bezpośrednio nad oceanem. Dawni władcy pozostawiali ją jako teren neutralny z którego każdy mógł korzystać. Niestety ich następcy tronu nie mieli już takich pokojowych zamiarów - rozpoczęły się podboje tego niegdyś spokojnego kraju. Gęste lasy i przepiękne łąki zostały splamione krwią i chęcią władzy. W niektórych miejscach ziemia ta straciła swą żyżność.


Przynależność Neutralne
Aktualny Władca Rabezza